Tag Archives: วิเคราะห์กีฬา

การฟังวิเคราะห์กีฬา จากผู้เชี่ยวชาญจะทำให้เราชนะเดิมพันกีฬา?

เดิมพันกีฬาออนไลน์

 

นักเดิมพันหลายท่านอาจมองว่า การที่เราได้ฟังการวิเคราะห์กีฬาใดๆจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทนั้นเป็นอย่างดี จะทำให้เราชนะเดิมพันกีฬานั้นได้ แต่ที่จริงแล้วการได้ฟังการวิเคราะห์กีฬาใดๆจากผู้เชี่ยวชาญท่านใด เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจ และรับรู้ถึงทัศนะของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นที่มองกีฬา หรือคู่แข่งขันกีฬาคู่นั้นมากกว่า

ซึ่งการจะชนะเดิมพัน หรือแพ้ในการลงเดิมพันนั้นอยู่ที่ว่า ผู้ลงเดิมพันจะนำสิ่งที่ได้ฟังมาวิเคราะห์ต่อ และตัดสินใจต่อการลงเดิมพันอย่างไรมากกว่า

ดังนั้น ถ้าจะแพ้ หรือชนะเดิมพันกีฬาคู่ใด จึงไม่ได้อยู่ที่ผู้วิเคราะห์ที่เราฟังมาทั้งหมด อย่างที่เราเห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญกีฬาใดๆแต่ละท่าน ก็ยังมองเกมการแข่งขันที่จะออกมาต่างกันออกไปเลย ในกรณีที่นักเดิมพันได้ยินได้ฟัง การวิเคราะห์กีฬาใดๆมาจากหลายๆท่านผู้เชี่ยวชาญ จึงมีทั้งที่นำไปใช้เป็นแนวการลงเดิมกีฬาแล้วชนะ กับทั้งที่นำไปใช้ลงเดิมพันแล้วแพ้ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิเคราะห์กีฬาท่านใดที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ถูกตรงตามผลการแข่งขันจริงทั้งหมด

Read More…